Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORNEȘTI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 07/06/2021
Exemplu: 07/06/2021
Număr Dată Tip document Conținut document Fișier Operații
98 27/11/2020 HCL Privind aprobarea transferului de proprietate pentru terenul în suprafață de 30753 mp către d-l Cristolțan Alexandru, conform TP nr. 32171/2020 afişează
99 27/11/2020 HCL privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Cornesti în cadrul Consiliului de administraţie al Scolii Gimnaziale ,, Lia Manoliu” – Cornesti afişează
100 27/11/2020 HCL Privind aprobarea Strategiei și a Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2021 afişează
79 17/11/2020 HCL privind alegerea viceprimarului comunei Cornești afişează
88 17/11/2020 Hotărâre Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Cornesti, pe anul 2020 afişează
90 17/11/2020 HCL Privind desemnarea responsabilului legal al proiectului „Construire reţea de aducţiune cu apă pentru localitatea Tiocu de Jos şi reţele de distribuţie apă şi canalizare pentru localităţile Tiocu de Jos , Tiocu de Sus şi Igriţia " afişează
93 17/11/2020 HCL Privind desemnarea responsabilului legal al proiectului „ Modernizare şi dotare şcoala gimnazială sat Corneşti, comuna Corneşti , judeţul Cluj " afişează
96 17/11/2020 HCL Privind desemnarea responsabilului legal al proiectului „ Dotare cabinet stomatologic centrul Medical Stoiana, comuna Corneşti , " afişează
92 17/11/2020 Hotărâre Privind desemnarea responsabilului legal al proiectului ,, MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA CORNESTI, JUDETUL CLUJ”cu finanţare prin PNDR , SMăs. 7.2 afişează
91 17/11/2020 Hotărâre Privind desemnarea responsabilului legal al proiectului ,, MODERNIZAREŞI DOTARE CĂMINE CULTURALE IN COMUNA CORNESTI, JUDETUL CLUJ – SAT STOIANA SI SAT TIOCU DE JOS”cu finanţare prin PNDR , SMăs. 7.6 afişează

Pagini